ALLEMANSRÄTTEN

 

Rätten för alla människor att tillgodose sina naturliga behov av grill och gött häng var som helst i naturen (så länge det sker med respekt för att det är Falkens hemmaplan). Denna rätt gör det möjligt att göra upp eld även på privat mark, så länge det är säkert.

Vid eldningsförbud är det tillåtet att grilla i kol- eller gasolgrill så länge den är utformad utan risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken. Vid utökat eldningsförbud är det endast tillåtet att grilla med elgrill.

Allemansrätten handlar av någon anledning även om andra saker än enbart grillning, så vill du läsa mer gå till Naturvårdsverkets hemsida.

 
anthony-cantin-718358-unsplash.jpg
 

FLER LIVSVIKTIGA ORD